Ye khuda! mujhe dard se rihayi Kab hogi
Kya mujhe Kafan pehane ke baath!