Chehra badal badal ke mil rahe hai log, itna bura saloq meri sadgi ke sath.