Are mahlo me rhne walo mujhe jawab chahiye...
Tumhari kali kamai ka hisab chahiye................
mujhe bhi padna hai, kuch banna hai...
mujhe katora nhin kitab chahiye.......