Apke ishq ko muntazir hai,
Taaki ruhaaniyat se mayassar ho sake...